Ηλεκτρονικά Βιβλία

Η Βιβλιοθήκη  εμπλουτίζει συνεχώς τη συλλογή των ηλεκτρονικών της πηγών και προσφέρει στους χρήστες της πρόσβαση σε ένα μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών βιβλίων τόσο σε συνεργασία με άλλες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) όσο και από δικούς της πόρους. Η συλλογή ηλεκτρονικών βιβλίων έχει εμπλουτιστεί από τις αρχές του 2008 με 11000 περίπου νέους τίτλους. 

Για διευκρινίσεις και πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με:
Μαρία Χαράκη τηλ: +357 25002574

 

Κατάλογος Ηλεκτρονικών Βιβλίων
Κατάλογος ηλεκτρονικών βιβλίων μέσω συνδρομών βιβλιοθήκης.

 Αλφαβητικός Κατάλογος Ηλεκτρονικών Βιβλίων Ανοικτής Πρόσβασης
Αλφαβητικός κατάλογος σε ηλεκτρονικά βιβλία ανοικτής πρόσβασης από συλλογές στο διαδίκτυο.