Ηλεκτρονικά Βιβλία

Η Βιβλιοθήκη εμπλουτίζει συνεχώς τη συλλογή των ηλεκτρονικών της πηγών και προσφέρει στους χρήστες της πρόσβαση σε ένα μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών βιβλίων τόσο σε συνεργασία με άλλες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες μέσω της Κοινοπραξίας Κυπριακών Βιβλιοθηκών (ΚΚΥΒ) όσο και από δικούς της πόρους. Η συλλογή ηλεκτρονικών βιβλίων ανέρχεται στους 600.000 περίπου τίτλους.

Για διευκρινίσεις και πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με:

Μαρία Χαράκη τηλ: +357 25002574

Κατάλογος Ηλεκτρονικών Βιβλίων
Κατάλογος ηλεκτρονικών βιβλίων μέσω συνδρομών βιβλιοθήκης.

 Αλφαβητικός Κατάλογος Ηλεκτρονικών Βιβλίων Ανοικτής Πρόσβασης
Αλφαβητικός κατάλογος σε ηλεκτρονικά βιβλία ανοικτής πρόσβασης από συλλογές στο διαδίκτυο.