Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (VPN)

Η υπηρεσία πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων του ΤΕΠΑΚ μέσω Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (Virtual Private Network -VPN) προσφέρει τη δυνατότητα σε απομακρυσμένους χρήστες του Πανεπιστημίου, οι οποίοι βρίσκονται εκτός του δικτύου του ΤΕΠΑΚ, να συνδεθούν με ασφαλή τρόπο στο δίκτυο του Πανεπιστημίου και να χρησιμοποιήσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να έχουν τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης του ΤΕΠΑΚ με αυτά που έχουν όταν συνδέονται στο δίκτυο μέσα από το Πανεπιστήμιο.

Η υπηρεσία VPN είναι εφικτή από οποιοδήποτε υπολογιστή με σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσω:

Οδηγίες Σύνδεσης

Εάν συνδέεστε για πρώτη φορά στην υπηρεσία VPN επιλέξτε το αντίστοιχο λογισμικό Anyconnect για την εγκατάσταση στον υπολογιστή σας.

Οδηγίες εγκατάστασης VPN και δημιουργία shortcuts για Windows
Οδηγίες εγκατάστασης VPN και σύνδεση στον fileserver για MAC
Βίντεο - Οδηγίες Σύνδεσης μέσω VPN

Εγκατάσταση Λογισμικού

Windows
Εγκατάσταση λογισμικού Anyconnect - Version 4.7.0 (Windows )
Εγκατάσταση λογισμικού Anyconnect - Version 4.5.0 (Windows )

Mac
Εγκατάσταση λογισμικού Anyconnect - Version 4.10.0 (Mac)
Εγκατάσταση λογισμικού Anyconnect - Version 4.7.0 (Mac)
Εγκατάσταση λογισμικού Anyconnect - Version 4.6.0 (Mac)

Linux
Εγκατάσταση λογισμικού Anyconnect - Version 64.4.7 (Linux)

iPhone App
Εγκατάσταση Cisco AnyConnect για συσκευές iPhone και iPad

Android App
Εγκατάσταση Cisco AnyConnect για συσκευές Android 4.X+