Απομακρυσμένη πρόσβαση

Η υπηρεσία πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων του ΤΕΠΑΚ μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου (Virtual Private Network - VPN) προσφέρει τη δυνατότητα σε απομακρυσμένους χρήστες του Πανεπιστημίου, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο (Internet), αλλά βρίσκονται εκτός του δικτύου του ιδρύματος, να συνδεθούν με ασφαλή τρόπο στο δίκτυο του ΤΕΠΑΚ και να χρησιμοποιήσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να έχουν τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης του ΤΕΠΑΚ με αυτά που έχουν όταν συνδέονται στο δίκτυο μέσα από το Πανεπιστήμιο.

Σύνδεση μέσω Web VPN Portal

Οδηγίες Σύνδεσης

Εάν συνδέεστε για πρώτη φορά στην υπηρεσία VPN επιλέξτε την διαδικασία εγκατάσταση του προγράμματος Anyconnect. Μετά την εγκατάσταση του λογισμικού Anyconnect δεν προϋποθέτει την σύνδεση στο Web VPN Portal αλλά μπορεί να γίνει μέσω του λογισμικού που βρίσκεται στον υπολογιστή σας.

Οδηγίες σύνδεσης για λειτουργικά συστήματα Windows XP / Vista / Win 7 / Linux
Οδηγίες εγκατάστασης Anyconnect για λειτουργικά συστημάτα Linux-Ubuntu

Εγκατάσταση Λογισμικού

Εγκατάσταση λογισμικού Anyconnect - Version 4.5.0 (Windows )
Εγκατάσταση λογισμικού Anyconnect - Version 4.6.0 (Mac)
Εγκατάσταση λογισμικού Anyconnect - Version 4.0.0 (Mac)
Εγκατάσταση λογισμικού Anyconnect - Version 3.1.0 (Mac)