Διακήρυξη του Βερολίνου

Μετά από εισήγηση της Βιβλιοθήκης και με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Βιβλιοθήκης, το Πανεπιστήμιο έχει υπογράψει τη Διακήρυξη του Βερολίνου για την Ανοικτή Πρόσβαση. Με την υπογραφή της Διακήρυξης το Πανεπιστήμιο δεσμεύεται ηθικά να υποστηρίζει την Ανοικτή Πρόσβαση ενθαρρύνοντας τους ερευνητές να δημοσιεύουν το έργο τους σύμφωνα με τις αρχές της Ανοικτής Πρόσβασης. Με βάση τη διακήρυξη η αποστολή των ερευνητών ολοκληρώνεται μόνο κατά το ήμισυ εάν η πληροφορία δεν δημοσιεύεται ευρέως και δεν διατίθεται άμεσα στην κοινωνία.