Ηλεκτρονικές Αιτήσεις

Εγγραφές / Ανανεώσεις Μελών
Αίτηση εγγραφής νέου μέλους ΤΠΚ
Αίτηση εγγραφής νέου μέλους Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Λεμεσού
Αίτηση εγγραφής μέλους σε άλλη Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη της Κύπρου
Αίτηση ανανέωσης Mέλους Βιβλιοθήκης

Διαδανεισμός
Αίτηση για διαδανεισμό Άρθρο Περιοδικού
Αίτηση για διαδανεισμό βιβλίου / κεφάλαιο βιβλίου

Κράτηση Αίθουσας
Αίτηση για κράτηση αίθουσας στη Βιβλιοθήκη ΔΙΤΟΥΦΕ (Πάφος)
Αίτηση για κράτηση αίθουσας στη Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη

Κατάθεση εργασιών
Ηλεκτρονική κατάθεση προπτυχιακών εργασιών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών

Χρηματοδότηση Δημοσιεύσεων Ανοικτής Πρόσβασης
Αίτηση χρηματοδότησης ακαδημαϊκών δημοσιεύσεων

Ηλεκτρονική αναπαραγωγή διδακτικών βιβλίων
Αίτηση για ηλεκτρονική αναπαραγωγή διδακτικών βιβλίων

Σεμινάρια
Αίτηση εκπαίδευσης χρηστών
Δήλωση συμμετοχής σε διαδικτυακά σεμινάρια - ΚΤΙΣΙΣ

Εισηγήσεις
Πείτε μας τη γνώμη σας