Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Η εκπαίδευση και πληροφόρηση των χρηστών είναι ένας από τους βασικούς στόχους της Βιβλιοθήκης. Για το λόγο αυτό διεξάγονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς εκπαιδευτικά σεμινάρια για τις υπηρεσίες και τα εργαλεία που διαθέτει. Τα σεμινάρια προσφέρονται σε όλα τα μέλη της Βιβλιοθήκης σε ατομικό ή/και ομαδικό επίπεδο. Πραγματοποιούνται θεωρητικά αλλά και εργαστηριακά σεμινάρια σε φοιτητές, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό.

  • Ξενάγηση στη Βιβλιοθήκη: μια πρώτη γνωριμία με τη Βιβλιοθήκη και τους βιβλιοθηκονόμους
  • Βιβλία και e-books: μάθε πώς να αναζητάς και να εντοπίζεις έντυπα και ηλεκτρονικά βιβλία στη Βιβλιοθήκη
  •  Άρθρα, ηλεκτρονικά περιοδικά και βάσεις δεδομένων: μάθε πώς να αναζητάς και να εντοπίζεις το πιο έγκυρο και επιστημονικό υλικό στο θέμα σου
  • Στρατηγικές αναζήτησης: μάθε έξυπνους τρόπους αναζήτησης υλικού και πώς να αξιολογείς πηγές σχετικές με το θέμα σου
  • Mendeley: μάθε πως να δημιουργείς και να προσθέτεις αναφορές και λίστα βιβλιογραφίας στην εργασία σου Επικοινώνησε με τον Βιβλιοθηκονόμο σου και διευθέτησε ένα σεμινάριο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για παρακολούθηση κάποιου εκπαιδευτικού σεμιναρίου συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά την πιο κάτω αίτηση

Αίτηση συμμετοχής σε σεμινάριο