Διάδοση έρευνας

Με την κατάθεση των δημοσιεύσεων σας στο ιδρυματικό καταθετήριο ΚΤΙΣΙΣ επιτυγχάνεται η άμεση προβολή του ερευνητικού σας έργου σε παγκόσμιο επίπεδο, και αυξάνονται οι αναφορές (citations) στο επιστημονικό σας έργο. Το ΚΤΙΣΙΣ αποτελεί μέλος ενός παγκόσμιου συστήματος διαλειτουργικών καταθετηρίων (Institutional Repositories) ανοικτής πρόσβασης, προβάλλοντας την πνευματική παραγωγή του πανεπιστημίου μας, διαδίδοντας την επιστημονική έρευνα και συμμετέχοντας ενεργά στο νέο διαμορφούμενο μοντέλο επιστημονικής επικοινωνίας.

Το ιδρυματικό καταθετήριο αποτελεί τη βάση για τη διαχρονική παρουσίαση του έργου του Πανεπιστημίου προβάλλοντας την ιστορία και την επιρροή του στην κοινωνία.Μέχρι σήμερα το ΚΤΙΣΙΣ παρέχει τα μεταδεδομένα του ως παροχέας δεδομένων (data provider) μέσω του πρωτόκολλου συγκομιδής μεταδεδομένων OAI-PMH στους πιο κάτω παροχείς υπηρεσιών (service providers):
OAIster
OpenAIRE
Base (Bielefeld Academic Search Engine)
OpenDoar
Openarchives.gr
ROAR 
University of Illinois OAI-PMH Data Provider
DART-Europe

Πλεονεκτήματα κατάθεσης υλικού στο ΚΤΙΣΙΣ

  • Αύξηση των αναφορών (citations) στο έργο των ακαδημαϊκών και των ερευνητών.
  • Συγκέντρωση, προβολή και μακροχρόνια διατήρηση του επιστημονικού περιεχομένου.
  • Διαρκής πρόσβαση του περιεχομένου, εύκολη αναζήτηση, εντοπισμός μέσω πολλαπλών μηχανών αναζήτησης στο διαδίκτυο, αυξάνοντας τη χρήση και την αναγνωσιμότητα των δημοσιευμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο.
  • Ελεύθερη πρόσβαση σε πλήρη κείμενα επιστημονικού περιεχομένου και γρήγορη διάθεση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
  • Παρακολούθηση του επιστημονικού περιεχομένου μέσω στατιστικών εργαλείων.